Ervaring

Heb jij nagedacht over een alternatief scenario?

In een Plan B beantwoord je vier vragen:

  1. Wat vind je van de veranderingen in de zorg en binnen GGZ Oost Brabant? Waar zie jij een toekomst voor jezelf? Wat is je kracht, wat wil je écht, waar word jij gelukkig van? Op welke plek kom jij het beste tot je recht? Denk na over de mogelijkheden binnen GGZ Oost Brabant en daarbuiten.
  2. Welke concrete keuzes of acties horen bij het realiseren van jouw toekomstideaal?  Wie heb je ervoor nodig? Hoeveel tijd en geld kosten het? Hoe zorg je ervoor dat het haalbaar is?
  3. Wat zou GGZ Oost Brabant kunnen betekenen bij het realiseren van jouw Plan B? Passen jouw wensen bij de toekomstplannen van de organisatie? Zo nee, wat doe je dan?
  4. Bespreek je ideeën met je leidinggevende, collega's en andere mensen wiens mening je waardeert. Hoe realistisch vinden zij je Plan B? Stel je plan indien nodig bij.