In mijn vak

De ontwikkelingen in je vak staan nooit stil, het is boeiend én belangrijk om ze te volgen en erover mee te denken.

Vooral in de zorg, want daar zijn voortdurend veranderingen. Hoe blijf jij aangehaakt?

Bijeenkomsten

Er zijn verschillende plekken binnen GGZ Oost Brabant waar interessante vakinhoudelijke discussies worden gevoerd. Zo kun je bijvoorbeeld referaten of symposia bezoeken, en de jaarlijkse Andersdag.

Verpleegkundige Advies Raad

De VAR wil de kwaliteit van de zorg binnen GGZ Oost Brabant verbeteren, vakinhoudelijke ontwikkelingen stimuleren en professionalisering bevorderen. Dé plek dus, als je jezelf wilt blijven ontwikkelen! De VAR adviseert de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd, inventariseert knelpunten en organiseert elk jaar een kennis- en innovatiemiddag en. Onder de VAR vallen ook het Platform SPV en de vakgroep VS.

Medische staf

De Medische Staf is een platform voor ideeën en vragen van individuele medisch specialisten. De staf signaleert ontwikkelingen op strategisch niveau en bewaakt en bevordert het werkklimaat van psychiaters/medici en psychiaters in opleiding. Hij focust op professionele autonomie, veiligheid, ontwikkelmogelijkheden en wil bijdragen aan een werkklimaat waarin transparantie, betrokkenheid, samenwerking en verantwoordelijkheid centraal staan. De Medische Staf adviseert gevraagd en ongevraagd aan de raad van bestuur en de raad van toezicht en is deels betrokken bij de jaarlijkse onderhandelingen met de zorgverzekeraars.

Beroepsorganisaties

Elk vakgebied heeft zijn eigen beroepsorganisatie. Door lid te worden, blijf je op de hoogte van relevante ontwikkelingen én ontmoet je collega’s van andere organisaties. Heel nuttig voor je netwerk!

Lees het interview met Ilona van den Eijnde ‘Ik ben altijd opzoek naar nieuwe uitdagingen’