Intervisie

Intervisie: samen op weg naar hoopverlening

Intervisie is een manier om de deskundigheid binnen je team te bevorderen, door samen te leren. Medewerkers denken met elkaar mee over vraagstukken uit hun eigen werksituatie en reflecteren erop.

Meedenken betekent bij intervisie niet: het aandragen van oplossingen, maar het stellen van helpende vragen. Hier zijn verschillende methodieken voor. We geven je hier een inkijkje in Foocus2, een methodiek om hoop als gezamenlijke innerlijke missie te ontwikkelen en verankeren in het dagelijks handelen van het team. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat behandelresultaten verbeteren wanneer cliënten vanuit innerlijke hoop worden benaderd.

In de regio Helmond-Peelland zijn vier teams (woonbegeleiding en beschermd wonen) aan de slag met deze intervisiemethodiek. Parallel aan de eerste cyclus van intervisiebijeenkomsten zijn vier niveau 5 medewerkers (SPH en verpleegkunde) in training als begeleider. Zij volgen coachingsbijeenkomsten bij een externe trainer, waar zij de theorie leren en zich in hun rol als voorzitter van een intervisiegroep bekwamen. Deelname aan de intervisie is niet vrijblijvend, want structureel samen reflecteren versterkt de ontwikkeling van innerlijke hoop. We hebben elkaar nodig om samen succesvol te zijn!

Geen herstel zonder hoop

Een belangrijke aanzet tot deze intervisie is gegeven door teamcoördinator Julia Driessen, met haar masteronderzoek naar ‘hoopverlening’. Hoopverlening is het stimuleren van hoopvol werken: waarom ben ik hier aan het werk, wat betekent mijn aanwezigheid voor mezelf en voor de cliënten?
Intervisie is een krachtig instrument om je ervan bewust te worden hoe belangrijk jij als medewerker bent in het werk met EPA-cliënten. Je bent zèlf het instrument en dat werkt alleen als jij zelf hoopvol bent. De hoop van professionals is een belangrijke factor voor de hoop van cliënten. Hoopverlening hoort ook bij de Herstelvisie: geen herstel zonder hoop. Als een professional zijn eigen hoop niet kent of verloren heeft, heeft dat onherroepelijk zijn effect op de cliënten.

Aan de slag

Ieder teamlid bereidt zich op een intervisiebijeenkomst voor via een persoonlijk dashboard, onder andere door het bekijken van filmpjes en het inleveren van een casus. Tijdens de bijeenkomst staat reflectie met elkaar centraal om tot nieuw inzicht over innerlijke hoop te komen. Nieuwe inzichten worden vertaald naar praktijkstappen. Bijvoorbeeld: oefen met drie keer per dag werkelijk naar de ander te luisteren. Dat oefen je enkele weken lang. Zo wordt nieuw gedrag verankerd in de werkpraktijk.
Als team focus je op de gezamenlijke ontwikkeling van hoopverlening en het gedrag dat daarbij hoort. De kracht van de intervisie zit in continuïteit en commitment.

Lees ook het interview met Vivianne Viguurs: ‘Teamprofiel helpt bij dagelijks werk én bij teamontwikkeling’.
Lees ook het interview met Jolanda van de Laar: ‘Intervisie heeft positief effect op cliëntenzorg’