Gezond en met plezier werken

Je vitaliteit vergroten, hoe doe jij dat als medewerker in de zorg? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veerkracht, eigen regie en aanpassingsvermogen bepalend zijn voor je welbevinden. Het kan dus beslist geen kwaad om je op dit terrein te blijven ontwikkelen. Wat helpt jou om gezond en met plezier te blijven werken? Deze site helpt je op weg met informatie en inspiratie.

GGZ Oost Brabant zet op verschillende manieren in op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, zie ook de illustratie van het waardemodel. Dit doen we vanuit de visie dat wij als medewerkers gedurende onze hele loopbaan gemotiveerd zijn en het vermogen hebben om de gewenste werkprestatie te kunnen (blijven) leveren. Deze visie is in lijn met de ‘Herstelvisie’ van William Anthony; de manier waarop we met ons allen naar de zorg kijken en hoe we de zorg willen bieden.

Dit verbinden we graag aan het model Positieve gezondheid van de Nederlandse arts/onderzoeker Machteld Huber, een completere visie op gezondheid, die landelijk veel bijval krijgt. Deze zienswijze klinkt ook in deze site door.

AAN HET WOORD

‘Zorg over Bart is er altijd’

‘Zorg over Bart is er altijd’

“Als er iets met Bart zijn gezondheid gebeurt, staan we meteen in de zorgstand. Omdat ik ook de verantwoordelijkheid voor mijn cliënten voel, heb ik wel eens behandelplannen zitten maken in het ziekenhuis. Zo kan het werk toch doorgaan, al hangt dat natuurlijk wel af...

Lees meer

DOE
DE TEST
NU!