Mantelzorg

Maak mantelzorg bespreekbaar

Dagelijks voor je broer zorgen die een lichamelijke handicap heeft. Wekelijks je moeder met dementie helpen bij huishoudelijke taken. Of iedere ochtend tijd vrijmaken om met je vader, die eenzaam is, te ontbijten.

Landelijk combineert 1 op de 5 medewerkers werk en mantelzorg (langdurige onbetaalde zorg voor een chronisch zieke partner, een kind met een handicap of een hulpbehoevende naaste). Doorvertaald naar GGZ Oost Brabant zijn dat circa 400 medewerkers.

Mantelzorg is vaak een zware belasting die moeilijk te combineren is met werk. Ben jij een mantelzorger en merk je dat je tegen problemen aanloopt op het werk? Maak dit dan bespreekbaar bij je leidinggevende of binnen het team. Samen kan er gezocht worden naar maatwerkoplossingen en kunnen bijvoorbeeld verlof- of andere regelingen worden toegepast.

Praktische maatregelen

Naast verlofregelingen zijn er veel mogelijkheden om tijdelijk ontlast te worden. Zo kun je samen met je collega’s kijken naar roosterwijzigingen, waarbij je voor een periode uit de wind wordt gehouden om ook je mantelzorgtaken uit te kunnen voeren. Bij een langdurige mantelzorgsituatie kun je er ook voor kiezen om in het jaargesprek afspraken te maken over de jaaruren, de werkplek, werkdruk en duurzame inzetbaarheid. Kom je toch in de knel, dan is het een optie om je werkuren (tijdelijk) te verminderen, bijvoorbeeld met je LFB-uren.

Daarnaast kun je met je leidinggevende praktische maatwerkafspraken maken die aansluiten op de situatie. Bijvoorbeeld dat je tijdens je werk telefonisch bereikbaar bent, naar een artsenspreekuur kunt bellen of mee kunt gaan naar afspraken in het ziekenhuis.

Meer informatie over mantelzorg, mogelijkheden en voorbeelden vind je op het intranet.

Lees het interview met Henk van Liempd: ‘Zorg over Bart is er altijd