Naast de kerncompetenties voor alle medewerkers kan een team specifieke competenties vaststellen in een teamprofiel. Het team Communicatie werkt met een dergelijk profiel. ‘We hebben het samen geformuleerd, met competenties die voor ons team van belang zijn. Het helpt ons bij het dagelijks werk én de teamontwikkeling’, vertelt Vivianne Viguurs, manager communicatie.

Hoe is het teamprofiel tot stand gekomen?

“Het vertrekpunt waren de vragen: waartoe zijn we er als communicatieteam? Wat is onze toegevoegde waarde voor onze cliënten/naasten en collega’s? Iedereen binnen het team heeft meegedacht en gedaan, met hulp van een collega van HR&D, een interactieve werkvorm én het Competentiewoordenboek.

In dialoog zijn we van een lijst van tien uiteindelijk uitgekomen bij drie kerncompetenties waarin elk teamlid zich kon vinden: sensitief, oplossingsgericht en prioriteiten kunnen stellen.”

Wat is jouw ervaring met het werken met deze competenties?

“Het helpt ons bij het dagelijkse werk én bij onze teamontwikkeling. Regelmatig grijpen we erop terug, niet alleen tijdens het jaargesprek maar met name als ‘het spannend’ wordt. Op basis van de teamcompetentie ‘prioriteiten kunnen stellen’ hebben we bijvoorbeeld ons werkoverleg omgevormd naar een ‘Keek op de week’. Op die manier steken we onze energie nu beter in die zaken en actualiteiten, die effectief zijn en rendement opleveren. Resultaten waar we trots op zijn, belanden wekelijks in onze glazen ‘proud’-pot die we elk half jaar tijdens een donderdagmiddagborrel legen. Zo vieren we onze successen.”

Wat levert het op?

“Groot winstpunt is dat er steeds meer duidelijkheid in taak- en werkverdeling komt binnen en buiten het team. Daardoor doen we meer dan eerst de juiste dingen op het goede moment én heel belangrijk: we beleven meer plezier in ons werk. Er is verbondenheid, omdat je elkaar beter kunt helpen in prio’s stellen en oplossingsgericht denken, doen en ervan leren. We weten beter uit te dragen waar we van zijn en bereiken meer ‘Ja, tenzij…’-resultaten in constructief contact met collega’s. Last but not least: het zorgt voor rustmomenten binnen het turbulente, nimmer saaie communicatiewerk.”