GGZ Oost Brabant reserveert ieder jaar één procent van de totale omzet om terug te geven aan de zorgteams; om verdieping en ontwikkeling te stimuleren en ruimte te creëren. “We zijn hier als behandelteam erg blij mee, omdat we er ons team en de zorg mee kunnen versterken”, vertelt Inge van Gorp, programmaleider Ouderenpsychiatrie in de regio Oss-Uden-Veghel.

“We hebben met het team bepaald hoe we het bedrag wilden inzetten: voor het verder ontwikkelen van de ouderenpsychiatrie binnen onze regio, maar ook voor het verder versterken van ons team”, zegt Inge. “Binden en boeien begint bij een team dat goed en graag met elkaar samenwerkt. Dit draagt bij aan een fijne werksfeer en dat straal je vervolgens ook uit naar de cliënten, collega’s en ketenpartners. Wat ook indirect resulteert in betere zorgverlening.”

Verdieping

Het team Ouderenpsychiatrie ging onder andere op werkbezoek bij externe ketenpartners. “De helft van het team bezocht de afdeling Personacura van GGZ Breburg in Tilburg. Bij deze Top GGZ- afdeling voor Ouderenpsychiatrie kregen we uitleg over hun diagnostiektrajecten, behandelmogelijkheden en wetenschappelijke onderzoeken bij ouderen.” De andere helft bracht een bezoek aan het team Ouderenpsychiatrie van Reinier van Arkel in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. “We hebben bewust gekozen voor deze twee ketenpartners, omdat we in de praktijk veel met hen te maken hebben. Hierdoor zochten we niet alleen de verdieping op, maar konden we ook afspraken maken over een verdere samenwerking.”

Samenwerken

Een ander deel van het geld is ingezet om de intervisiebijeenkomsten voor het gehele behandelteam te optimaliseren. “We hadden nog geen structurele intervisiebijeenkomsten, deze starten we nu op met hulp van intervisor Gerbert Scherphof. Hoewel we weinig problemen in de samenwerking ervaren, is het fijn om dit nog verder te verbeteren en mogelijke problemen te voorkomen.”

Ook stimuleren we teamleden om hun trainersrol op te pakken, vertelt Inge. “Twee collega’s gaan in het voorjaar de train-de-trainer-cursus PIMM van het Trimbos Instituut volgen; een methodische cursus die mooi aansluit op de ouderenpsychiatrie waar we ook erg systemisch werken. De training richt zich op mantelzorgers, maar ook indirect op de verbetering van het welbevinden van de cliënt zelf, waardoor dit ook bijdraagt aan het behandelresultaat.”

Teambuilding

Werkstress is een belangrijk terugkerend thema in de zorg, ook daar wilde het team graag mee aan de slag. Inge: “Dit hebben we gedaan onder leiding van coach Diane de Vries. Naast uitleg en tips kregen we een interactief programma, onder andere in spelvorm. Het was niet alleen een nuttige, maar ook een gezellige middag met het hele team wat voor teambuilding zorgde.” Dit laatste vindt Inge de belangrijkste stap die het team heeft kunnen zetten door de 1%-regeling. “Alle teamleden kregen een ‘wonderbox’ cadeaubon waarmee in groepjes van vier activiteiten zijn ondernomen, zodat je elkaar op een informele wijze beter leert kennen. De groepssamenstelling vond plaats met een loting.” Ook kregen iedereen het boek ’50 plusbrein’ als kerstgeschenk. “Dit boek van hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg, Margriet Sitskoorn, past precies bij de doelgroep waar wij mee werken. Maar ook bij het vijftig plusbrein van een aantal teamleden, waardoor we elkaar en de cliënten nog beter gaan begrijpen.”