Competenties

Werken aan je competenties

Welke competenties moet je bezitten of ontwikkelen om optimaal te functioneren binnen GGZ Oost Brabant? En welke kennis, houding en gedrag hoort daar dan precies bij? Ons Competentiewoordenboek geeft antwoord. Hierin zijn alle competenties uitgewerkt die relevant kunnen zijn voor jouw werk. Ook de Beroepscompetentieprofielen (BCP) die GGZ Nederland opstelde op voor verschillende functies in de GGZ helpen je verder.

Wat is een competentie eigenlijk?

Een competentie stelt je in staat om een professionele activiteit of een complexe taak uit te voeren. Een competentie is:

  • een unieke combinatie van vaardigheden, kennis, attituden, eigenschappen en inzichten
  • gebonden aan een bepaalde context (zoals een functie of werkplek)
  • veranderlijk in de tijd
  • verbonden met activiteiten/taken
  • te verwerven door te leren en jezelf ontwikkelen.
  • verbonden met specifiek gedrag op de werkvloer.

Welke competenties heb ik nodig?

Er zijn drie kerncompetenties die GGZ Oost Brabant belangrijk vindt voor álle medewerkers. Je hebt ze nodig om je werk elke dag zo goed mogelijk te doen. Elke medewerker is:

Onze leidinggevenden zijn daarnaast resultaatgericht en hebben een participatieve stijl.
Naast deze kerncompetenties kunnen er voor jouw team én voor jouw functie specifieke competenties zijn vastgesteld.

Competentiewoordenboek

Het Competentiewoordenboek van GGZ Oost Brabant bevat een omschrijving van àlle competenties die relevant kunnen zijn voor je werk. Van creativiteit tot flexibiliteit, van zorgvuldigheid tot betrouwbaarheid. In het competentiewoordenboek lees je hoe je iedere competentie vertaalt naar de praktijk. Beroepsgebonden kennis en beroepsgebonden vaardigheden zijn er niet in opgenomen.

Competentiescan

Heb je binnenkort een jaargesprek? Gebruik dan de competentiescan. Daarmee krijg je een zo objectief mogelijk beeld van je gedrag. Zowel jij als je je leidinggevende geven scores voor de kerncompetenties en de teamcompetenties. In het jaargesprek leg je de uitkomsten naast elkaar: daar wordt het interessant! Op basis van de conclusies stellen jullie samen een ontwikkel- en/of verbeterplan op voor het komende jaar. De scan, de scores, het verslag en je plan worden opgenomen in je personeelsdossier. Je vindt de competentiescan in de toolkit competentiemanagement op intranet.

Lees ook het interview met Michiel Aarts: ‘Competentiescan laat zien welke kwaliteiten je in huis hebt’. of het interview met Lisette Kerssemakers: ‘De competentiescan laat je nadenken over wat je doet’