Jaargesprek

De balans opmaken: het jaargesprek

Het jaargesprek is een formeel, jaarlijks terugkerend moment, waarop je samen met je leidinggevende praat over je functioneren, je ontwikkeling en je duurzame inzetbaarheid. Je blikt terug en maakt afspraken over je inzet in het komende jaar, praat over competenties die je wilt ontwikkelen of eventuele opleidingswensen. Maar ook over de samenwerking binnen het team en met je leidinggevende, arbeidsomstandigheden en de balans tussen werk en privé.

Om je ontwikkelingen goed te kunnen volgen en gericht te evalueren wordt een ondertekend verslag van het jaargesprek bewaard in je digitale personeelsdossier.

Voorbereiden

Wat heb je nodig om je functie goed uit te kunnen voeren? Wat moet er veranderen en hoe kun jij hier zelf, eventueel met behulp van je leidinggevende, voor zorgen? Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op je jaargesprek zodat je aan kunt kaarten wat voor jou van belang is. Vragen die hierbij kunnen helpen zijn:

– Wat heb je graag gedaan het afgelopen jaar?
– Wat ging goed en wat vond je moeilijk?
– Welke resultaten heb je geboekt?
– Waar kijk je naar uit het komende jaar?
– Waar wil je beter in worden en welke kwaliteiten wil je daarbij inzetten?

Zoek op intranet op ‘jaargesprek’. Op deze pagina vind je meer informatie over je voorbereiding en je kunt er het ‘jaargesprek afsprakenformulier’ downloaden.

Competenties

Voor alle medewerkers en/of team zijn kerncompetenties vastgesteld. Deze komen ter sprake in het jaargesprek. Daarvoor vullen zowel jij als je leidinggevende vooraf aan het gesprek de competentiescan in. Concrete afspraken die uit deze scan voortvloeien leg je daarna samen vast, om het komende jaar mee aan de slag te gaan.

Daarnaast maak je met je leidinggevende afspraken over je (duurzame) inzetbaarheid. Dit gaat over de arbeidsomstandigheden zoals je werkplek, werkdruk, inzet van LFB-uren, samenwerking met collega’s en veiligheid op het werk. Maar ook over je eigen gezondheid. Hoe is het gesteld met je fysieke en mentale gezondheid? Hoe vaak heb je verzuimd en welke afspraken zijn gemaakt bij langdurige ziekte?

Afronden

Als medewerker vul je na afloop van het gesprek het ‘jaargesprek afsprakenformulier’ in. De tekst stem je met je leidinggevende af, waarna jullie het beiden ondertekenen. Binnen twee weken upload je dit document in YouForce zodat het door de leidinggevende geaccordeerd kan worden.