Erkenning eerder verworven competenties

Stel, je werkt al jaren als sociotherapeut op de dagbesteding. Dat doe je met plezier en je bent er goed in, maar je opleiding is formeel eigenlijk niet de juiste. Als je toch erkenning wilt voor je kennis en kunde, kun je een EVC-traject doorlopen.

EVC staat voor ‘Erkenning van eerder Verworven Competenties’. Je brengt in beeld welke ervaring je hebt opgedaan en legt die naast een vooraf bepaalde standaard, zoals een brancheprofiel of een erkende hbo- of mbo-opleiding. Een diploma-erkenning is het niet, maar met een vastgestelde EVC kun je wel vrijstellingen krijgen.

De eisen van de arbeidsmarkt veranderen steeds vaker en sneller. Niemand raakt ooit uitgeleerd, we moeten ons voortdurend aan nieuwe omstandigheden kunnen aanpassen. De essentie van EVC is dan ook dat leren niet alleen gebeurt via regulier onderwijs; je ontwikkelt je ook in andere leeromgevingen en op allerlei manieren.

Met EVC krijgen mensen nieuwe en/of betere kansen op werk, omdat ze in een veranderende omgeving hun waarde voor de arbeidsmarkt en hun werkgever(s) behouden. Met EVC krijg je erkenning en waardering voor wat je hebt geleerd in elke mogelijke leeromgeving, bijvoorbeeld op je werkplek, thuis of in verenigingsverband.

EVC zorgt ervoor:

  • dat je je professionele toekomst kunt sturen. Het geeft je inzicht in je competenties en de manier waarop je je ervaring kunt gebruiken om inzetbaar te blijven
  • dat profit-, non-profit- en vrijwilligersorganisaties individuele leertrajecten kunnen starten, ondersteunen en benutten om de doelen van hun organisatie te realiseren
  • dat je op basis van de vastgestelde EVC vrijstellingen kunt krijgen in opleidingstrajecten.

Meer informatie?

Kijk op de site van het Nationaal Kenniscentrum EVC of informeer bij het team Beroepspraktijkvorming (BPV) van de afdeling HR&D.