Veerkracht

In de zorg wordt de laatste jaren steeds breder gekeken naar het begrip ‘gezondheid’. Gezond zijn draait niet langer om de afwezigheid van ziekte, maar steeds meer om hoe goed je je vóelt. Veerkracht en eigen regie blijken bepalend voor je welbevinden, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Het kan dus beslist geen kwaad om jezelf op dit terrein te (blijven) ontwikkelen.

De Nederlandse arts-onderzoeker Machteld Huber ontwikkelde een nieuwe, completere visie op gezondheid, die landelijk veel bijval krijgt. Zij formuleert gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van alle sociale, fysieke en emotionele uitdagingen waar je mee te maken krijgt. Mensen zijn geen machines en de wereld is niet perfect; daar moeten we dus ook niet naar streven, vindt Huber. Zij benadert het omgekeerd: hoe kun je je gezond en gelukkig voelen met wat er is? Ze toonde aan dat veerkracht hierin (naast eigen regie, wat wij bij GGZ Oost Brabant persoonlijk leiderschap noemen) een belangrijke rol speelt.

Huber en de Herstelvisie 
Hubers visie sluit naadloos aan bij de Herstelvisie, die leidend is voor de manier waarop we onze cliënten ondersteunen bij het leiden van een bevredigend, hoopvol en zinvol bestaan – ondanks hun beperkingen. Eigenlijk is dit gewoon een waardevolle visie voor iedereen! Binnen GGZ Oost Brabant is daarom een project Veerkracht gestart, als onderdeel van het beleid om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Onder de noemer ‘Hoe blijf jij gezond en met plezier aan het werk?’ maken we je attent op grote én kleine stappen die je kunt zetten om je vitaliteit een boost te geven. Wie weet heb je er ook in je privéleven nog iets aan. 

1. Maak ruimte voor rouw
Als je hoort dat je functie wordt opgeheven, is het moeilijk om meteen op te veren en jezelf te herpakken. Dat is logisch. Maar je kunt jezelf wel weer op weg helpen. • Gun jezelf de ruimte om stil te staan bij wat je achterlaat. Vraag ook binnen je team erkenning voor je gevoel, pas daarna kun je het oude loslaten en je openstellen voor nieuwe ervaringen. • Ga na hoe je in eerdere verliessituaties overeind bleef. Wat deed je toen om je beter te voelen? Dit kan van alles zijn: sporten, praten, of jezelf juist even terugtrekken, schilderen. Misschien helpt het nu ook. • Constateer dat je wel vaker tegenslagen te boven bent gekomen en vertrouw erop dat het je ook nu zal lukken.

2. Wek je eigen energie op
Juist als het op je werk even tegenzit, helpt het om bewust op zoek te gaan naar dingen die je energie geven. Als collega’s kun je elkaar daarbij helpen; iedereen kan wel iets waar hij/zij een ander blij mee maakt. Maak lunchpakketjes voor elkaar en ga samen wandelen in je pauze. Doe yoga-oefeningen op het werk, organiseer een workshop over taarten bakken, ga paardrijden. Leuke ervaringen zorgen voor verbinding en geven je kracht. Die energie helpt je om weer op te veren bij tegenslag.

3. Blijf leren!
Nieuwe informatie houdt je geest in beweging. Het helpt je om te relativeren en nieuwe kansen te zien.

  • Verdiep je in het model van Machteld Huber, die jouw gezondheid definieert aan de hand van zes dimensies.
  • Lees in Psychologie Magazine over het opbouwen van je veerkracht en over vijf stappen die je daarin kunt zetten.
  • Geniet van films over veerkracht. In As good as it gets wordt de licht autistische schrijver Jack Nickelson verliefd. Met een enorme krachtsinspanning lukt het hem zijn patronen te doorbreken en de vrouw van zijn hart voor zich te winnen. In The Martian blijft astronaut Matt Damon achter op Mars. Hij weet daar te overleven dankzij zijn inventiviteit en enorme veerkracht.
  • Meer weten? Neem contact op met stafsmedewerker Anja Kuipers van HR, onze mobiliteitsadviseurs of extern loopbaancoach Lidia van Engeland.