Thérèse Miermans-Lousberg is een van de twee bedrijfsartsen, met wie GGZ Oost Brabant samenwerkt.

“Het beroep bedrijfsarts is voor mij één van de boeiendste beroepen, die er zijn binnen de geneeskunde. Het vak is veelzijdig, dynamisch en verbindt twee verschillende werelden, de geneeskunde met het bedrijfsleven.

Daarom werk ik al meer dan dertig jaar met veel plezier en enthousiasme als bedrijfsarts. Ik heb in al die jaren onder andere geleerd dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid, vitaliteit en zingeving. Werken is een belangrijke factor voor gezondheid en geluk. De organisaties waarin mensen werken hebben een faciliterende rol om gezondheid, vitaliteit en zingeving bij de medewerkers te bewerkstelligen.

Ik zie mijzelf als onafhankelijk adviseur op het gebied van gezondheid, vitaliteit en arbeidsomstandigheden. Door middel van coachen stimuleer ik medewerkers en leidinggevenden hun eigen mogelijkheden te ontdekken en actief te participeren in het traject van preventie en arbeidsongeschiktheid. 

Ik ondersteun bij GGZ Oost Brabant de leidinggevenden en de medewerkers. Om enerzijds de vitaliteit van de medewerkers te stimuleren en anderzijds te anticiperen op signalen van dreigende (gezondheids)problematiek.”