Bij tijd en wijle je loopbaan overdenken doen we allemaal. Wil je je verder ontwikkelen, lijkt het gras bij de buren groener of heb je intern gesolliciteerd en krijg je toch niet die gedroomde baan? Een loopbaangesprek kan je net dat duwtje in de rug geven om je verdere koers te bepalen.

Lisette Roelofs wil als mobiliteitsadviseur graag positieve mobiliteit stimuleren. “GGZ Oost Brabant heeft de ambitie om de beste werkgever in de zorg van Zuid-Nederland te zijn. Interne loopbaangesprekken sluiten hierbij aan, want je hebt oog voor de behoefte van je medewerkers. De ‘juiste persoon op de juiste plek’ draagt bij aan het binden en boeien van medewerkers, die hun werk leuk en relevant vinden en zo duurzaam inzetbaar blijven. Een overstap naar een nieuwe werkplek brengt een leerervaring met zich mee. Je kunt je weer als een vis in het water gaan voelen in een andere baan of op een andere plek.”

Hoe werkt het?

Medewerkers die niet als dé kandidaat uit een interne sollicitatieronde komen, krijgen standaard vanuit de afdeling Recruitment het aanbod voor een loopbaangesprek. Op die uitnodiging kun je zelf reageren door een afspraak te maken met Lisette. Je kunt je ook melden bij Lisette voor een loopbaangesprek als je geen interne sollicitatie hebt doorlopen. “Vanuit de gedachte dat er mogelijk een loopbaanwens of -vraag is, kijken we of ik je verder kan ondersteunen. Het gesprek is vrijblijvend en vertrouwelijk, ik maak ook geen verslag.”

Het is een kort gesprek waarbij ik iemand op weg help, zegt Lisette. “Als medewerker blijf je zelf aan het stuur van je eigen loopbaan en liefst in nauwe betrokkenheid met je leidinggevende.”

Verschillende resultaten

Lisette biedt een luisterend oor en denkt mee. Zo kan ze bijvoorbeeld verwijzen naar een opleiding, iemand in contact brengen met de interne opleiders, een collega van een andere afdeling of het Centraal Bureau Afroep. “Meelopen in een ander team kan ook inzicht geven.”

Een intern loopbaangesprek kan verschillende resultaten hebben. “Soms blijf ik mensen tippen op vacatures, soms vinden mensen een andere baan, in huis of buitenshuis of gaan een opleiding volgen. En anderen herijken hun eigen baan, waar ze – alles overziend – uiteindelijk toch weer blij mee zijn.”

Anders kijken

Bij de huidige krappe arbeidsmarkt is er ruimte om anders te kijken naar mobiliteit. “We hebben misschien nog een beetje het imago van enkele jaren geleden, toen er nog vooral sprake was van gedwongen mobiliteit, vanwege reorganisaties. Gelukkig zijn de tijden veranderd. We zien veel interne doorstroom op vacatures en medewerkers melden zich vaker met loopbaanvragen. Ook op het initiatief om ‘te gluren bij de buren’ in het kader van de Golden Ticket campagnes krijgen we positieve reacties.”