Als waarnemend teamleider mocht cliëntcoördinator Michiel Aarts van het ODAC in Helmond ineens met zijn eigen collega’s in gesprek over hun competenties. Dat was wel even raar, maar vooral heel interessant.

“Tijdens mijn studie Management in de zorg was ik al betrokken bij het project competentiemanagement binnen ons team. In onze jaargesprekken moest een competentiescan worden opgenomen: alle medewerkers zouden zichzelf beoordelen op hun persoonlijk leiderschap, verbindende kwaliteiten en klantgerichtheid. Toen ik waarnemend teamleider werd, was ik ineens degene die met ze mocht praten over hun competenties. Het was wel even wennen om aan de andere kant van de tafel te zitten, maar het was ook een mooie oefening voor mij.”

Géén beoordeling!

“Het doornemen van de scores uit de competentiescan voelt al snel als een beoordeling, maar ik benadrukte steeds dat dit niet het geval was. Het gaat erom dat je inzicht krijgt in waar je goed in bent en wat je nog kunt leren. Meestal zaten we vrij goed op een lijn: iedereen vond ‘verbinden’ de belangrijkste competentie binnen ons team. De activiteitenbegeleiding is de laatste jaren enorm veranderd. Wij waren altijd aanbodgericht en beperkten ons vooral tot wat we in huis konden bieden. Maar die insteek werkt niet meer. We stellen nu doelen met cliënten, streven naar doorstroom, zoeken naar passende plekken in de wijk en zetten samen met partners nieuwe initiatieven op. Dat vraagt om andere kwaliteiten van het team.”

Compleet als team

“Ik constateer dat we goed op weg zijn. Niet iedereen hoeft alles te kunnen, zolang je als team maar compleet bent. Met het teamprofiel dat we inmiddels hebben opgesteld zien we heel duidelijk welke kwaliteiten we in huis hebben en wat we nog missen. Dat heeft ons goed geholpen met het invullen van twee vacatures vorig jaar.”

Beter sturen

“Wat ik zelf heb geleerd van mijn periode als waarnemend teamleider, is dat je mensen de ruimte moet geven om te veranderen. Laat collega’s elkaar helpen en vier je successen. De competentiescan stelt je in staat de ontwikkeling van je team beter te sturen. Het is goed om stil te staan bij de mijlpalen die je daarin bereikt.”