Ik maak plaats

Ben je boventallig en zou je vrijwillig willen vertrekken? Dan kun je mogelijk gebruik maken van de plaatsmakersregeling. Bij het beoordelen van je verzoek maakt de organisatie een aantal afwegingen.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor de plaatsmakersregeling? Dat hangt af van de volgende factoren:

  • Werk je binnen de eenheid en een categorie uitwisselbare functies waarbinnen krimp moet plaatsvinden?
  • Hoe gemotiveerd ben je om de organisatieverandering door te maken?
  • Is het gezien jouw kwaliteiten en die van je collega's wenselijk dat je plaatsmaakt?
  • Wat zijn de plaatsingsmogelijkheden van de andere medewerkers die boventallig dreigen te raken?
  • Draagt het plaatsmaken bij aan verjonging van de organisatie?

Deze afwegingen worden gemaakt door je directeur en de hr-adviseur, zij doen vervolgens een voorstel aan de raad van bestuur. Je kunt niet bepalen voor welke medewerker je plaats maakt. Als je in aanmerking komt voor de plaatsmakersregeling, krijg je een vergoeding mee volgens het nieuwe doorlopend sociaal plan.

Meer weten?
Vraag ernaar bij je leidinggevende of hr-adviseur.