Opleidingen

Een opleiding is een van de manieren om jezelf te ontwikkelen. Er zijn drie manieren van scholing mogelijk binnen GGZ Oost Brabant. Optie 1: je volgt een opleiding in de reguliere opleidingstrajecten. Optie 2: je volgt een deeltijdopleiding. Optie 3: je volgt een opleiding volgens een aangepast traject. Je leest hier hoe het werkt.

Optie 1: een opleidingsplaats binnen een regulier opleidingstraject

Als je binnen GGZ Oost Brabant een reguliere opleiding wilt volgen, dan moet je bij HR solliciteren naar een opleidingsplaats. In een sollicitatiegesprek beoordelen we of je geschikt bent voor de opleiding. Als we geloven in je mogelijkheden, dan volgt er een arbeidsvoorwaardengesprek en daarna word je aangemeld bij een school waarmee GGZ Oost Brabant samenwerkt voor de BBL of duale opleidingen. Voor het praktijkdeel krijg je verschillende werkplekken toegewezen, verspreid over GGZ Oost Brabant. Je wordt begeleid door werkbegeleiders op de werkplek en een praktijkopleider. Collegegeld en boekengeld worden betaald door GGZ Oost Brabant. Voor mbo-opleidingen is lestijd werktijd, voor hbo-opleidingen is lestijd eigen tijd. Kijk op onze website voor de mogelijkheden en voorwaarden.

In de kolom rechts vind je een overzicht van de reguliere scholingsmogelijkheden

Optie 2: een deeltijdopleiding 

Als je kiest voor een deeltijdopleiding naast je baan, heb je niets met HR te maken. Je hoeft geen sollicitatieprocedure te doorlopen en kiest zelf een opleidingsinstituut. Als je in overleg met je leidinggevende zoekt naar een opleiding die het beste past bij je ontwikkeldoelen, kun je mogelijk afspraken maken over het betalen van (een deel van) je college- en boekengeld. Dat is een kwestie van onderhandelen. Je schrijft je zelf in voor de opleiding, ook afstandsleren (LOI, NTI) is een optie. Informeer bij diverse scholen, want elke school kent een eigen structuur (bijvoorbeeld in aantal lesdagen). Kies de structuur die het beste bij jou en je werk past. Je werkplek is tijdens je opleiding ook je stageplek, bekijk goed welke eisen het opleidingsinstituut daaraan stelt. Bedenk ook hoe je competenties wilt behalen, die je niet op je eigen werkplek kunt ontwikkelen. Je collega's gaan je begeleiden en beoordelen. Bij een deeltijdopleiding betaal je college- en boekengeld zelf, en lestijd is eigen tijd.

Optie 3: een aangepast traject

In overleg met je teamleider en HR is er ook ruimte voor het volgen van een aangepast leertraject dat past bij jouw specifieke situatie. Je kunt bijvoorbeeld aansluiten bij bestaande opleidingstrajecten (optie 1), maar met individuele afspraken over leerplaatsen. Of je volgt een deeltijdopleiding (optie 2) maar met een bepaalde vorm van begeleiding door HR. Allerlei varianten zijn denkbaar. Let erop dat er duidelijke afspraken worden gemaakt en leg ze vast in een studieovereenkomst. Spreek bijvoorbeeld af of je een aangepast salaris krijgt, wie het college- en boekengeld betaalt, of lestijd geldt als werktijd of als eigen tijd, wie je begeleidt, wat er gebeurt als je vroegtijdig stopt met de opleiding (al dan niet vrijwillig), of er een terugbetalingsregeling is, of een terugkeergarantie op je werkplek. HR stelt als voorwaarde dat aangepaste trajecten niet ten koste mogen gaan van de reguliere leerlingenplaatsen.

Meer weten?

Wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met het HR, via (0492) 84 61 21 of ServicepuntHR@ggzoostbrabant.nl.